Kuś Henryk ur. w 1925 r. w Chropaczowie, zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia lekarskie rozpoczął na Wydz. Lekarskim Uniwersytetu w Poznaniu –1946 r., a ukończył na Wydz. Lekarskim AM we Wrocławiu – 1951 r.; wolontariusz i z-ca asystenta w II Klinice Chirurgicznej, kierowanej przez Wiktora Brossa – 1948 r.; asystent, st. asystent i adiunkt w III Klinice Chirurgicznej AM we Wrocławiu – 1951 r.; studia na Wydz. Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu we Wrocławiu – 1954 r.; specjalizacja I. i II. stopnia w zakresie chirurgii ogólnej; dr med. – 1952 r.; dr hab. na podstawie pracy eksperymentalnej, która można uznać jako pionierską pracę mikrochirurgiczną – 1963 r.; utworzył Zakład Badań Tworzyw Sztucznych, przemianowany później na Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów (kier. do 1982 r.); doc. w I Klinice Chirurgii AM we Wrocławiu – 1964 r.; kier. Kliniki Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu od 1991 r.; prof. nadzw. – 1983 r.; prof. zw. – 1988 r.; staże naukowe: w USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Austrii; zał. (1970 r.) i wieloletni red. nacz. czas. Polimery w Medycynie; czł. komitetów red. European Hand Surgery i Polish Hand Surgery; ekspert w International Standard Organization. Zał. i wieloletni przewodniczący Sekcji Polskiej International College of Surgeons oraz Sekcji Mikrochirurgii Pol. Tow. Chir. Plastycznej i Rekonstrukcyjnej; czł. wielu towarzystw naukowych pol. i zagr. Twórca szkoły naukowej chirurgia eksperymentalna, Autor ponad 530. prac naukowych i czterech podręczników. Promotor 42 dr., patron czterech przewodów hab.; promotor dwóch dr. h. c. AM we Wrocławiu. Laureat licznych nagród naukowych, m.in. państwowych, Ministra Zdrowia i innych. Autor i współautor wielu modyfikacji metod operacyjnych, w tym również nowych metod badań eksperymetalnych na zwierzętach. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Złoty Medal im. J. E. Purkyniego; Medal Ambrogieni; Odznaka Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. Szerzej o nim: Wh’os Who in the World, wydawnictwo Marguis. Academia Medica Wratislaviensis 1950–2000, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2000.