Pielka Stanisław ur. w 1940 r. w Łobzowie, k. Krakowa. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Lekarskim AM we Wrocławiu 1958–1964; wolontariusz–koasystent w II Klinice Chirurgii, kier. przez Wiktora Brossa od 1962 r.; asystent w tejże Klinice – 1964 r.; asystent Oddz. Chirurgii Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 1970–1973; asystent i adiunkt Kliniki Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu od 1973 r.; kier. Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów AM we Wrocławiu od 2000 r.; specj. I i II st. w zakresie chirurgii ogólnej; dr n. med. – 1979 r.; dr hab. n. med. w zakresie medycyny–chirurgii ortopedycznej – 1994 r.; prof. nadzw. – 2000 r.; staże naukowe w Niemczech, we Włoszech, w Jugosławii i na Węgrzech; czł. zał. Sekcji Polskiej International College of Surgeons oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki; zał. i wieloletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii; czł. Sekcji Biomechaniki Komisji Mechaniki PAN; czł. Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Polimery w Medycynie. Kontynuator szkoły chirurgii eksperymentalnej. Autor wzoru użytkowego - „Aparatura do śródoperacyjnego badania wywołanych potencjałów mózgowych”. Promotor pięciu dr. Autor 142 prac naukowych, 12 rozdz. w pol. i zagr. wyd. książkowych. Organizator dwóch Sympozjów Mikrochirugii we Wrocławiu i jest współorgnizatorem cyklicznych kursów szkoleniowych dla chirurgów w zakresie nowoczesnych technik chirurgii ręki i mikrochirurgii. Prowadzi badania nad oceną przydatności nowych materiałów ceramicznych, węglowych i polimerowych do zastosowań w medycynie, badania nad wpływem wszczepów na układ immunologiczny, a także wykorzystaniem wszczepów jako nosniki leków. Odznaczenia, nagrody: Brązowy Krzyż Zasługi; Medal KEN; Odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia; Nagroda Ministra Zdrowia i Op. Społecznej; Złota Odznaka Academia Medica Wratislaviensis; Medal 50-lecia AM. Szerzej o nim: Academia Medica Wratislaviensis 1950–2000, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2000. Who is Who w Polsce, Verlag fuer Personenenzyklopaedien AG, wydanie III, 1994.