Pawela Tadeusz ur. w 1920 r. w Przeciszowie, pow. Wadowice. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1963 r.; dr hab. – 1964 r.; prof. – 1973. r.; kier. Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej AM w Krakowie 1964–1971; kier. Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo–Twarzowej AM we Wrocławiu 1971–1990; gł. kierunki badań naukowych: leczenie promienicy szyjno–twarzowej, chirurgiczne leczenie złamań kośćca twarzoczaszki, leczenie chirurgiczne rwy nerwu trójdzielnego.Wypromował 17 dr., dr hab. Autor 130 publikacji, książki, pięciu patentów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal 10-lecia; 30-lecia i 40-lecia PL; Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i „Racjonalizator Produkcji”. Szerzej o nim: Kto jest kim w polskiej medycynie wyd. Interpress, Warszawa 1987, 506