Brzeziński Jerzy ur. w 1926 r. we Lwowie, zm. w 1990 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1966 r.; dr hab. – 1979 r.; prodziekan ds. stomatologii 1981–1984; dziekan Wydz. Lekarskiego 1984 r.; kier. Zespołu Dydaktycznego Fizjologii Narządu Żucia 1974–1990. Wypromowanych dwóch dr. Autor 43 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”; Złota Odznaka „Academia Medica Wratislaviensis; Złota Odznaka „Zasłużony dla woj. Wrocławskiego i m. Wrocławia”. Szerzej o nim: Kto jest kim w polskiej medycynie wyd. Interpress, Waszawa 1987, 85.