Mraz Franciszek ur. w 1920 r. w Przemyślu, zm. w 2004 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1961 r.; dr hab. – 1977 r.; prof. – 1985 r.; kier. Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej 1971–1990; prodziekan ds. stomatologii Wydz. Lekarskiego AM 1982–1986; gł. kierunki badań: różnicowanie i leczenie mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo–żuchwowej. Optymalizacja leczenia uzdrowiskowego. Wypromował sześciu dr. Autor 70 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka Honorowa PTS „Bene Meritus”; Złota Odznaka Academia Medica Wratislaviensis. Szerzej o nim: Kto jest kim w polskiej medycynie Wyd. Interpress Waszawa 1987. 453, M.Pilak: Prof dr hab. med. Franciszek Mraz (1920–2004) Medium, kwiecień 2004, Wspomnienia–pożegnania, 21.