Ćwioro Feliks ur. w 1929 r. w Jhrowicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1964 r.; dr hab. – 1980 r.; kier. Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 1992–1997; gł. kierunki badań naukowych: leczenie nerwobólu nerwu trójdzielnego, zakładanie szwu kostnego w złamaniach trzonu żuchwy, modyfikacja metody Obwegesera – Dal Ponta. Wypromował siedmiu dr. i dr hab. Autor 108 publikacji i dwóch patentów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal 30-lecia Polski Ludowej; Brązowy i Srebrny Medal „ Za zasługi dla obronności kraju”; Srebrna Odznaka Z.G. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; Złota Odznaka honorowa PTS; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Zasłużony dla woj. Wrocławskiego i m. Wrocławia; Odznaka Academia Medica Wratislaviensis. Szerzej o nim : Kto jest kim w medycynie polskiej Wyd. Interpress Waszawa 1987, 124, Kaczkowski H.: 70 rocznica urodzin i 45 lecie pracy naukowo-dydaktycznej dr hab. Feliksa Ćwioro, Wrocławska Stomatologia, 2000, 143–144