Pietrzycki Ignacy ur. w 1895 roku w Wadowicach, zm. w 1964 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr wszech n. lek. UJ – 1910 r.; asystent prof. Browicza w Zakładzie Anatomii Patologicznej UJ do 1911 r.; sekundariusz w Szpitalu Powszechnym we Lwowie u prof. Ziembickiego 1911–1913; lekarz wojskowy w Dywizyjnym Zakładzie Sanitarnym N-12 b. armii austro-węgierskiej 1914–1918; w WP (lek. major) do 1922 r.; lekarz powiatowy w Tłumaczu 1922–1932; specj. w stomatologii u prof. A. Cieszyńskiego na UJK we Lwowie 1932–1936; st. asystent na UJK od 1936–1939; zredukowany przez władze sowieckie do stanowiska ordynatora Lwowskiego Uniwersytetu III–IX 1945 r.; kontynuator lwowskiej Szkoły Naukowej prof. A. Cieszyńskiego i twórca pojęcia „Przyzębica”; st. asystent Kliniki Stomatologicznej UWr i PWr. od 1946 r.; org. i kier. Zakładu i Katedry Dentystyki Zachowawczej UWr i PWr. od 1947 r.; z-ca prof. od 1948 r.; doc. od 1955 r.; prof. nadzw. AM we Wrocławiu – 1958 r.; dyr. Oddz. Stomatologii Wydz. Lekarskiego AM 1960–1962. Wypromował siedmiu dr. n. med., dr. hab. późniejszego prof. dr hab. Stanisława Potoczka. Publikował wiele oryginalnych, własnych, głęboko przemyślanych koncepcji z zakresu etiologii i patogenezy próchnicy oraz parodontologii. Autor podręcznika „Zagadnienia z zakresu stomatologii zachowawczej” oraz rozdz. w podręczniku zbiorowym pod red. A. Dorskiego, Autor monografii „Przyzębica”. wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i jego czł. hon. Szerzej o nim: Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska: Stomatologia. W: „Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002, pod red. Waldemara Kozuschka. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 312–341. Stanisław Potoczek „Uczeni Wrocławscy (1945–1979) Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, 242–244