Potoczek Stanisław ur. w 1923 r. w Bobowej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: lekarz dentysta – 1950 r.; lek. med. – 1955 r.; dr n. med. – 1961 r.; dr hab. – 1963 r.; doc. – 1965 r.; prof. nadzw. – 1971 r.; prof. zw. – 1979 r.; specj. w zakresie stomatologii zachowawczej – 1962 r.; stomatologii dziecięcej – 1974 r. i parodontologii – 1973 r.; kier. Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej 1963–1993; opublikował ponad 200 prac naukowych, był współautorem pięciu podręczników, red. i tłumacz ośmiu podręczników. Red. nacz. „Wrocławskiej Stomatologii”; czł. komitetu naukowego red. „Czasopisma Stomatologicznego”, „Prac Naukowych AM we Wrocławiu” i „Stomatologie der DDR”; nagrody naukowe, m.in. wyróżnienie im. A. Cieszyńskiego za prace z dziedziny parodontologii opublikowane 1945–1960; I Nagroda im. A. Cieszyńskiego za opublikowane prace w latach 1961–1963; Zespołowa Nagroda Redakcji Czasopisma Stomatologicznego za cykl prac oraz cztery nagrody Ministra Zdrowia za szczególnie twórcze osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej uzyskane 1975 r., 1976 r., 1977 r. i 1978 r. Promotor 21 rozpraw dr., patron trzech rozpraw hab., recenzent 32 prac dr., 13 prac hab., 22 wniosków prof. oraz ośmiu superrecenzji dla CKK. Autor ok. 300 publikacji. Prodziekan Wydz. Lekarskiego 1967–1969; kier. Oddz. Stomatologicznego 1969–1974; dyr. Instytutu Stomatologii 1970–1981; prorektor ds. nauczania 1973–1978; wiceprezes ZG PTS 1969–1978; prezes ZG PTS 1978–1983. Odznaczenia: Medal im. Antoniego Cieszyńskiego – 1963 r.; Złota Honorowa Odznaka – 1967 r.; czło. hon. – 1978 r. i Bene Meritus – 1982 r. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; czł. hon. Bułgarskiego Towarzystwa Stomatologicznego – 1979 r.; Towarzystwa Stomatologicznego NRD – 1984 r. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1969 r.; Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 – 1971 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1973 r.; Krzyż Partyzancki – 1973 r.; Medal XXX-lecia PRL – 1974 r.; Honorowy tytuł i Medal „Zasłużony Nauczyciel PRL” – 1981 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1984 r.; Krzyż Oświęcimski – 1986 r.; Medal 40-lecia Polski Ludowej – 1984 r.; Krzyż Komandorski O.O.P. – 2002 r.; sześć odznaczeń za zasługi dla rozwoju regionu; odznaczenie „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” – 1968 r. oraz 13. innych. Szerzej o nim: Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny Wyd. Interpress. Warszawa 1987, 531, Kto jest kim w Polsce Wyd. Interpress Warszawa 1989, 1047, Who is who w Polsce, WYD III, 2004, Zug, 3428