Urban Stanisław ur. w 1943 r. w Kosinie, woj. podkarpackie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1966 r.; dr n. e. – 1972 r.; dr hab. – 1978 r.; prof. – 1988 r.; prof. zw. – 1996 r.; asystent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1966–1967; doc. i prof. AE we Wrocławiu od 1980 r.; kier. Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego 1988–1991; kier. Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej od 1993 r.; dyr. Instytutu Nauk Ekonomicznych od 2003 r.; prodziekan Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu 1984–1990; kier. Zakładu Nauki o Przedsiębiorstwie Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości od 1996 r.; poseł na Sejm 1985–-1989; czł. PTE; TNOiK; Stowarzyszenia Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu 1992–1998 prezes, obecnie czł. hon.; czł. Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN; SERiA 1997–1999, wiceprezes zarządu krajowego. Wypromował 13 dr. n. e. Autor 600 publikacji, 19 książek. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, Wydawnictwo Helion, str. 545.