Majewska Anna ur. w 1927 r. w Gorlicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. stom – 1964 r.; dr hab. – 1977 r.; kier. Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej 1977–1997; gł. kierunki badań: stomatologia zachowawcza, badanie białek i mukoproteidów śliny ludzkiej, czynniki kariogenne i dieta, badania intensywności próchnicy u ludzi. Wypromowała trzech dr. Autorka 105 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Srebrna Odznaka PTS. Szerzej o niej: Kto jest kim w medycynie polskiej, Wyd. Interpress, Warszawa 1987, 412, Who is who w Polsce, III wyd Zug 2004, 2480