Kaczmarek Urszula ur. w 1950 r. w Mirkowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1978 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. nadzw. – 1992 r.; prof. zw. – 1997 r.; kier. Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej – 1993 r.; prodziekan ds. stomatologii Wydz. Lekarskiego 1999–2000; ugruntowała i rozwinęła wrocławską szkołę stomatologii zachowawczej i dziecięcej. Gł. kierunki badań naukowych: badania biochemiczne śliny ludzkiej w aspekcie próchnicy, profilaktyka próchnicy, epidemiologia próchnicy, narażenia zawodowe pracowników przemysłu, a stan jamy ustnej. Wypromowała siedmiu dr. Autorka ponad 360 publikacji. Odznaczenia: Academia Medica Wratislaviensis – 1993 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1998 r.; Srebrna Odznaka PTS; Medal Jubileuszowy 50 lecia „Czasopisma Stomatologicznego”; Medal KEN; Medal 50-lecia AM we Wrocławiu; trzy międzynarodowe odznaki Continental European Division International Association for Dental Research – jako pierwsza osoba z Europy Wschodniej. Szerzej o niej: Who is who w Polsce, leksykon biograficznym, Wyd III uzupełnione 2004, Zug, 1590