Ziętek Marek ur. w 1951 r. w Kłodzku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent AM we Wrocławiu – 1974 r.; dr n. med. – 1980 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. – 1999 r.; prof. zw. – 2004 r.; Konsultant Krajowy w zakresie periodontologii od 1996 r.; prezydent PTS od 2002 r.; czł. Zarządu Akademii Pierre Faucharda od 2002 r.; dziekan Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego AM od 2000 r.; prorektor ds. Nauki AM we Wrocławiu – 2005 r.; gł. kierunki badań naukowych: badania nieswoistej odporności w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów stosowanych w periodontologii, chromatograficzne oznaczenia monomeru resztkowego, mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, stan przyzębia po przeszczepach nerek, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie periodontopatii. Autor ponad 200 opracowań i prac naukowych, autor rozdz. w pięciu podręcznikach medycznych. Promotor siedmiu ukończonych i trzech wszczętych przewodów dr., opiekun hab., recenzent dorobku naukowego pięciu prof., dwóch dr. hab. i 18 przewodów dr. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Brązowy Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej. Nagroda „Primus Inter Pares”. Szerzej o nim: Informator nauki polskiej w dziedzinie stomatologii, Who is who w Polsce, Leksykon Nauki Polskiej, Who is who w Medycynie, Lekarze w Walce o Zdrowie.