Wigdorowicz-Makowerowa Noemi ur. w 1912 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Lekarskiego Uniwersytetu im J. Piłsudskiego w Warszawie – 1937 r. i Akademii Stomatologicznej w Warszawie – 1939 r.; ochotnicza służba w LWP 1944–1946; ordynator pododdziału Szczękowego Oddz. Chirurgii Szpitala Ewakuacyjnego nr 62; st. asystent Kliniki Stomatologicznej UWr i PWr. – 1946 r.; doktorat UWr (promotor prof. Witold Grabowski) – 1949 r.; dr hab. – 1963 r.; prof. nadzw. – 1977 r.; kier. Katedry Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu 1964–1983; czł. Kom. Red. „Protetyki Stomat.” i „Wrocławskiej Stomatologii”; czł. Kom. Ekol. PAN 1982–1984; kier. zespołu ds. profilaktyki fluorkowej przy MZiOS 1967–1984; staż naukowy w Instytucie Dentystycznym w Genewie 1958–1960; opracowanie ulepszonych metod rehabilitacji protetycznej narządu żucia w artropatiach stawów skroniowo-żuchwowych, parodontopatiach i wadach zgryzu, wprowadzenie biologiczno-czynnościowych metod leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, popularyzacja i wprowadzenie w Polsce fluorkowej profilaktyki próchnicy zębów w postaci fluorkowania wody pitnej we Wrocławiu i 30 innych miejscowościach; czł. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (przewodnicząca zarządu Oddz. Wrocławskiego 1976–1979); czł. ZBOWiD – 1968 r.; czł. PZPR 1964–1984. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi; Zasłużony Nauczyciel PRL; Zasłużony Lekarz PRL; Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”; „Budowniczy Wrocławia”, medale wojskowe i inne. Autorka ponad 220. prac w polskiej i zagr. prasie medycznej m.in. „Fluor w stomatologii” – 1955 r., „Próchnica zębów w świetle statystyki”, „profilaktyka fluorkowa próchnicy zębów” – 1977 r., 1979 r. – „Zaburzenia czynnościowe narządu żucia” (współ. i red.) 1984 r. Wypromowała 16 dr. n. med. i trzech dr hab.; prof. Bogumiła Płonkę w 1970 r. swojego następcę w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu, prof. Franciszka Mraza w 1977 r. – kier. Katedry Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu i dr hab. Czesława Grodzkiego w 1978 r., kier. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia w Katedrze Medycyny Społecznej AM; prowadziła Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej 1954–1956; wyjechała do Szwecji, gdzie od lat mieszka jej najbliższa rodzina – 1986 r. Szerzej o niej: Noemi Makower: „Miłość w cieniu śmierci”, Wspomnienia z getta warszawskiego – wyd. Erechtejon Wrocław 1996 r. Henryk Makower: „Pamiętnik z getta warszawskiego, październik 1940 r., styczeń 1943, wyd. Ossolineum, Wrocław 1987.