Panek Halina ur. w 1943 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1976 r.; dr hab. – 2003 r.; studia na Oddz. Stomatologii Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu 1962–1967; gł. kierunki badań naukowych: Leczenie i rehabilitacja protetyczna. Badania nad zależnościami czynnościowo-morfologicznymi układu stomatognatycznego. Modele funkcjonalne zgryzu. Leczenie protetyczne dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Etiopatogeneza i leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia i bruksismu. Autorka ponad 170 prac naukowych. Wypromowała dr. Odznaczenia: Złota i Srebrna Odznaka PTS; Medal Edukacji Narodowej; Złota Odznaka Honorowa „Academia Medica Wratislawiensis. Szerzej o niej: Informator nauki polskiej w dziedzinie stomatologii Warszawa 2000/2001, 301 TPS, Przegląd Stomatologiczny 5/2004, 20–22