Masztalerz Adam Jan Jakub ur. w 1925 r. we Lwowie, zm. w 2004 r. we Wrocławiu. W czasie wojny był w AK (obwód lwowski). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Oddz. Stomatologicznym Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu – 1952 r.; czł. Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Ortodoncji; z-ca asystenta w Katedrze Protetyki AM 1950–1952; lekarz w Stomatologicznej Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śl. 1952–1956; praca w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji AM we Wrocławiu przechodząc wszystkie szczeble nauczycielstwa akademickiego aż do osiągnięcia tytułu i stanowiska prof. zw. – 1980 r.; pierwszy w Polsce prof. zw. ortodoncji; dr med. stom. na podstawie rozprawy pt. „Zmienność stłoczeń zębów u człowieka” – 1961 r.; hab. z zakresu stomatologii przedkładając Radzie Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu pracę pt. „Pionowe wady zgryzu” – 1963 r.; kier. Katedry i Zakładu Ortodoncji – 1963 r.; z-ca dyr. Instytutu Stomatologii AM 1970–1981; prodziekan Wydz. Lekarskiego 1975–1981; prorektor ds. nauki 1984–1987; czł. Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Stomatologicznego, Biblioteki Stomatologicznej „Wrocławskiej Stomatologii”, „Dental and Medical Problems” oraz Komisji Patofizjologii PAN od 1984 r.; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne: sekretarz 1956–1965; przewodniczący Wrocławskiego Oddz. PTS 1968–1970; przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Ortodoncji PTS 1970–1973; wiceprezes ZG PTS – 1977 r.; czł. Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej; specjalista Krajowy w dziedzinie ortodoncji. Osiągnięcia naukowe: wykazanie nierównomierności redukcji ludzkiego narządu żucia (jednej z przyczyn wad zgryzu), opracowanie nowych metod diagnostycznych badania z zakresu morfologii narządu żucia (kąt rozwarcia łuku zębowego, logarytmiczny wyróżnik kształtu łuku zębowego), opracowanie mapy wad zgryzu w Polsce, wykazanie związku wad zgryzu z chorobami przyzębia i próchnicą zębów, ocena skuteczności profilaktyki fluorowej próchnicy zębów. Autorytet naukowy w dziedzinie antropologii stomatologicznej, diagnostyki ortodontycznej i epidemiologii stomatologicznej. Autor 219 publikacji, dwa wydania „Zarys ortopedii szczękowej – ortodoncji, PZWL, 1977, 1981. Wypromował 16 dr. n. med. i dr. hab. Szerzej o nim: Potoczek Stanisław: Jubileusz 30-lecia pracy prof. dr hab. Adama Masztalerza. Wrocławska Stomatologia 1980, 5–9. Biogram w „Kto jest kim w Polskiej Medycynie”. Informator biograficzny. Wyd. Interpress Warszawa 1987, 430–431. Biogram w „Kto jest kim w Polsce”. Wyd. Interpress Warszawa 1993, 446; Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Stomatologia w „Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002”, pod red. Waldemara Kozuschka. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 326.