Matthews-Brzozowska Teresa ur. w 1950 r. w Bydgoszczy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: ukończyła Wydz. Lekarski Oddziału Stomatologii AM w Poznaniu – 1975 r.; dr n. med. – 1983 r.; dr hab. – 1997 r.; prof. nadzw. – 2003 r.; prof. zw. – 2004 r.; kier. Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu od 2000 r. ; gł. kierunki badań naukowych: stomatologia zachowawcza, ortodoncja, psychoterapia, leczenie zaburzeń morfologii łuku zębowego z zastosowaniem aparatu Crozata i aparatu Schwartza – analiza porównawcza. Porównanie stanu higieny jamy ustnej dzieci bez wad wrodzonych oraz z roszczepami wargi i podniebnienia. Ocena gęstości kości wyrostka zębodołowego u dzieci i młodzieży bez i z zaburzeniami narządu żucia. Autorka ponad 260 doniesień naukowych, w tym 87 oryginalnych. Wypromowała trzech dr. Szerzej o niej: Przegląd Stomatologiczny 3/2004 maj–czerwiec 2004. 9