Bielicki Tadeusz ur. w 1932 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: biologia, antropologia UW i UWr; mgr – 1956 r.; dr n. przyr. – 1959 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. – 1978 r.; dyr. Zakładu Antropologii PAN 1971–2001; z-ca przewodniczącego Wydz. Nauk Biologicznych PAN 1990–1997; przewodniczący Wydz. Nauk Biologicznych PAN 1999–2002; czł. koresp. PAN – 1983 r.; czł. rzecz. PAN – 1996 r.; czł. koresp. PAU – 1997 r.; wiceprezydent European Anthropological Association 1992–1996; czł. hon. Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; czł. hon. Greckiego Towarzystwa Antropologicznego; dr h. c. AWF w Warszawie; czł. Prezydium PAN od 1999 r.; czł. Komitetu Antropologii PAN od 1970 r. Współtwórca Szkoły Naukowej Analizy czynnikowe stratyfikacji społecznej. Wypromował sześciu dr. n. przyr. Autor ok. 130 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.