Milicerowa Halina ur. w 1907 r. w Szwarszowicach, pow. Opatów, zm. w 1995 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia Wydz. Polonistyki UW 1927–1929; Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie 1929–1931; Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy UW 1932–1937; mgr – 1937 r.; dr – 1951 r.; doc. – 1954 r.; prof. nadzw. – 1959 r.; prof. zw. – 1971 r.; kier. Zakładu Antropologii Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Warszawie i z-ca dyr. ds. naukowych tego Instytutu 1953–1971; kier. Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 1965–1968; kurator Zakładu Antropologii AWF w Warszawie i Zakładu Antropologii UW 1953–1963; kier. Zakładu Antropologii AWF w Warszawie oraz Instytutu Nauk Biologicznych i Rehabilitacji Ruchowej 1971–1976; czł. Komitetu Antropologii PAN 1954–1986; współzał. i czł. Komitetu Kultury Fizycznej PAN 1971–1980; czł. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PAN; Komisji Antropometrii przy Prezydium PAN 1954–1969; przewodnicząca Komisji Naukowej Wychowania Fizycznego w Radzie Naukowej MON; red. nacz. „Materiałów i Prac Antropologicznych” 1972–1973; współzał. i czł. rady red. kwartalnika „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1956–1976; przewodnicząca Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN 1969–1978; stworzyła szkołę antropologiczną dla potrzeb teorii wychowania fizycznego, sportu i nauk o kulturze fizycznej; kierunki badań: antropologia sportu, antropologia ontogenetyczna, antropologia historyczna; pionierskie badania antropologiczne stratyfikacji społecznej populacji. Wypromowała 30 dr., 12 dr. hab. (10 prof.). Autorka 80 publikacji, trzech książek. Odznaczenia m.in.: dr h. c. AWF w Warszawie; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o niej: „Piąta rocznica śmierci Profesor Haliny Milicerowej - Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie”, Wychowanie Fizyczne i Sport, Nr 1, 2001, s. 125–140.