Rogucka Elżbieta ur. w 1941 r. w Myszkowie, pow. Zawiercie, zm. w 2001 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr; mgr – 1964 r.; dr – 1972 r.; dr hab. – 1996 r., prof. – 1999 r.; z-ca dyr. ds. Naukowych Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 1998–2001; czł. European Anthropological Association; Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN; kierunki badań: zmienność i genetyka cech morfologicznych człowieka, w szczególności dermatoglifów; społeczne i ekologiczne czynniki nasilania się przedwczesnej umieralności dorosłych, a zwłaszcza nadumieralności mężczyzn; zmiany z wiekiem, dymorfizm płciowy i różnice społeczne w stopniu mineralizacji kośćca (osteoporoza); społeczne zróżnicowanie nadwagi i otyłości. Wypromowała dr. n. o wych. fiz. Autorka 61 publikacji. Szerzej o niej: B. Hulanicka Elżbieta Rogucka (1941-2001), Newsletter (European Anthropological Association, Bruksela), Nr 68, 2001, s. 34