Jabłoński Kazimierz ur. w 1905 r. w Kałuszu, woj. małopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UJK we Lwowie; dr – 1931 r.; dr hab. – 1939 r.; prof. nadzw. – 1951 r.; kier. II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AM we Wrocławiu 1951–1971; kier. Kliniki Ginekologii Zachowawczej AM we Wrocławiu 1971–1975; czł. WTN; prezes Wrocławskiego Oddz. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) 1954–1955, 1960–1961; prezes ZG PTG 1955–1957; czł. Komitetu Nauk Klinicznych II przy VI Wydz. Nauk Medycznych PAN; czł. Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego; Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; czł. hon. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; konsultant woj. w dziedzinie ginekologii i położnictwa dla m. Wrocławia i woj. wrocławskiego 1954–1967; stworzył pionierską szkołę rozpoznawania i leczenia choroby hemolitycznej w Polsce; dokonał pierwszych w Polsce zabiegów transfuzji wymiennych u noworodków z chorobą hemolityczną na tle konfliktu Rh; wykonał i opisał operację pozaotrzewnowego umocowania kikuta pochwy do powłok na taśmie ze sztucznego tworzywa lub liofilizowanej opony twardej; opracował metodę usuwania przegrody macicy od strony pochwy za pomocą noża własnego pomysłu; opracował metodę leczenia drożdżycy pochwy oraz jej wyjaławiania przed zabiegami za pomocą zasypek z kwasu bornego. Wypromował 16 dr., dwóch dr. hab., prof. Autor 87 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”; Złota Odznaka Honorowa „Academia Medica Vratislaviensis”; Odznaczenia Racjonalizatora Produkcji. Szerzej o nim: T. Pisarski, M. Obara, E. Waszyński. Szkoły i Twórcy Współczesnej Ginekologii Polskiej - PTG. Poznań 1991 r.