Dzioba Andrzej ur. w 1903 r. w Rudzie, woj. małopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UJK we Lwowie; dr wszech n. – 1930 r.; prof. nadzw. – 1964 r.; pionier wrocławskiej służby zdrowia; ordynator oddz. położniczo – ginekologicznego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu 1945–1951; ordynator Szpitala ss. Elżbietanek 1946–1947; kier. II Kliniki Położnictwa AM we Wrocławiu 1971–1974; prezes Wrocławskiego Oddz. PTG – 1959 r., 1964–1966; Skarbnik ZG PTG 1955–1957; czł. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; gł. kierunki badań: patologiczne zmiany szyjki macicy, enzymologia kliniczna, ciąża przenoszona. Wypromował dwóch dr. Autor 51 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal 10–lecia Polski Ludowej; Odznaka 15–lecia Wyzwolenia Dolnego Śl.; Odznaka Budowniczego Wrocławia; 20–lecia Pionierów m. Wrocławia. Szerzej o nim: E. Waszyński, M. Obara – Sylwetki zasłużonych ginekologów polskich – PTG, Poznań 1991r.