Zimmer Mariusz ur. w 1958 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w AM we Wrocławiu; dr – 1992 r.; dr hab. – 2001 r.; kier. Kliniki Rozrodczości i Położnictwa AM od 2003 r.; prezes Dolnośląskiego Oddz. PTG od 2003 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; konsultant woj. w dziedzinie ginekologii i położnictwa woj. dolnośląskiego od 2004 r.; stworzył własną metodę badania gęstości unaczynienia mięśnia macicy z wykorzystaniem techniki Power–Doppler; zastosował, jako pierwszy w Polsce, elektrodę bipolarną w zabiegach endoskopowych; wykonawca pierwszego w Polsce zabiegu TVT; opiekun jednej hab. Autor ponad 60 publikacji, współautor ośmiu rozdz. w wyd. książkowych. Odznaczenia: Nagroda Zespołowa II st. JM Rektora AM we Wrocławiu – 1988 r., Nagroda Zespołowa I st. JM Rektora AM we Wrocławiu – 1989 r.; Nagroda Indywidualna I st. JM Rektora AM we Wrocławiu – 1993 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 2002 r. Szerzej o nim: W. Szymański, M. Grabiec – Słownik biograficzny samodzielnych pracowników naukowych z dziedziny Położnictwa i Ginekologii – wyd. SCRYPT Bydgoszcz 2003 r.