Banyś Kazimierz ur. w 1922 w Glanowie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 1950 r. (mgr inż.). W latach 1948-1957 Asystent, St Asystent, Adiunkt Politechniki Wrocławskiej. W 1967 dr nt. W 1973 Docent. W 1989 Profesor. Od 1980 Prezes Ogólnopolskiej Naukowej Sekcji Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego SIMP. Od 1973 Dyrektor Wrocławskiego Oddz. Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Twórca Szkoły Naukowej „projektowanie i badania maszyn budowlanych". Autor 320 publikacji naukowych w tym 16 książek. Wypromował 7 dr n.t., skonstruował 60 maszyn roboczych, posiada 32 patenty. Od 1999 r. Przewodniczący Kapituły Konkursów i nagród NOT za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. Generalny Dyrektor Górniczy, oficer Armii Krajowej, Członek Komitetu Ekonomiki i Mechanizacji Budownictwa P.A.N. Weteran walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Posiadane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Kawalerski O.O.P., odznaka Zasłużony dla Wynalazczości, Odznaka Wybitny Absolwent Politechniki Wrocławskiej . Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych wyd. 2003 r. Wyd. HELION str. 16