Pytel Jan ur. w 1930 r. w Bodzentynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: doktorat – 1963 r.; hab. – 1988 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; kier. Zakładu Zabezpieczeń Maszyn Elektrycznych 1968–1972; kier. Centrum Laboratoryjno–Obliczeniowego PWr. 1972–1974; kier. Studium Doktoranckiego 1972–1974; z-ca dyr. Instytutu d.s. Kształcenia Kadry Naukowej 1974–1982; rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich 1994–2000. Wypromował siedmiu dr., dwóch dr. hab., prof. zw. Autor i współautor ok. 200 publikacji, dwóch monografii; czł. SEP. W latach 90. działacz samorządowy - przewodniczący Rady Osiedla Oporów; działacz organizacji TKKF oraz PTTK; komandor klubu żeglarskiego Grot. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1982 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1988 r.