Radwan Kazimierz ur. w 1923 r. w Rajczy, k. Żywca. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1950 r.; dr n. t. – 1963 r.; doc. – 1972 r.; praca w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel od 1949 r.; na PWr. od 1953 r.; z-ca gł. inż., następnie z-ca dyr. ds. technicznych.; dyr. Zakładu Doświadczalnego i dyr. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Zakładów Dolmel we Wrocławiu; czł. Komisji Głównej Elektrotechniki – 1965 r.; czł. Komitetu Naukowego Elektrotechniki PAN – 1972 r.; przewodniczący Polskiego Komitetu Studiów Wielkich Sieci Elektrycznych – 1973 r.; czł. Komitetu CIGRE. Specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn elektrycznych dużej mocy. Współautor 10 patentów, 12 publikacji, wielu opracowań przemysłowych z zakresu turbogeneratorów, zjawisk nadprzewodnictwa w maszynach elektrycznych, budowniczy elektrowni YATAGAN w Turcji. Promotor trzech dr. Laureat wielu nagród regionalnych (NOT 1968, 1972) i państwowych (1968, 1969). Odznaczenia: Krzyż Partyzancki – 1961 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 1954 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1967 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1977 r. Wyróżniony Odznaką XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska; Odznaką Tysiąclecia; Odznaką Zasłużonego dla Zakładu Dolmel.