Rebizant Waldemar ur. w 1966 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1991 r.; dr inż. – 1995 r.; dr hab. – 2004 r.; adiunkt w Instytucie Energoelektryki PWr.; wiceprzewodniczący Komisji Rady Wydz. ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej – od 2003 r.; współtwórca i opiekun międzyuczelnianego programu podwójnego dyplomowania (współpraca z Uniwersytetem w Magdeburgu, Niemcy); czł. Institution of Electrical and Electronic Engineers; stypendysta fundacji Humboldta (rok akad. 1999/2000, Stuttgart); kontynuator szkoły naukowej Cyfrowa automatyka elektroenergetyczna. Uczestniczy w projektach i pracach badawczych finansowanych przez KBN (osiem grantów) oraz na zlecenie partnerów przemysłowych (np. Siemens, Niemcy oraz NPTC, Korea Płd.); prowadzi wykłady za granicą w jęz. niemieckim na uniwersytetach w Stuttgarcie i Magdeburgu oraz kursy w jęz. angielskim w Anglii, Irlandii, Korei Płd. Autor jednej monografii, trzech skryptów (współautor), trzech patentów, 66 artykułów w zagr. i kraj. czas. i materiałach konferencyjnych. Nagroda Prezesa RM za Wybitne Krajowe Osiągnięcie Naukowo–Techniczne – 1999 r.; nagrody rektora PWr. – 1995 r., 2003 r., 2004 r.