Schoepp Konrad ur. w 1936 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1958 r.; dr inż. – 1967 r.; doc. – 1977 r.; dr hab. – 1983 r.; prof. PWr. – 1992 r.; kier. Zakładu Przetworników Elektromechanicznych 1975–1976; kier. Zespołu Dydaktycznego Budowy Maszyn Elektrycznych 1976–1978; z-ca dyr. Instytutu ds. dydaktyki 1978–1979; z-ca dyr. Instytutu ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem 1979–1984; kier. Zespołu Naukowo–Dydaktycznego Konstrukcji i Technologii Maszyn Elektrycznych 1979–1990; prodziekan Wydz. Elektrycznego ds. studenckich 1984–1987; kier. Zespołu Naukowo–Dydaktycznego Maszyn Elektrycznych 1991–1993; kier. Zakładu Maszyn Elektrycznych od 1994 r.; kontynuator szkoły naukowej Maszyny elektryczne; czł. Senatu PWr. 1985–1986. Autor 60 publikacji, czterech monografii; współtwórca 15 patentów. Promotor czterech dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; Srebrna Odznaka Honorowa Wrocławskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki; Honorowa Odznaka XX-lecia Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Srebrna Odznaka TKKF. Laureat 14 nagród rektora PWr.; dziekana Wydz. Elektrycznego oraz siedmiu nagród dyr. Instytutu. Laureat Konkursu „Wieczoru Wrocławia” – Dobry Pomysł, Dobra Robota.