Kałążna-Drewińska Urszula ur. w 1947 r. w Wałbrzychu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr WSE we Wrocławiu Wydz. Ekonomii Przedsiębiorstwa – 1969 r.; dr – 1981 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. AE w Katedrze Strategii Marketingowej – 1996 r.; pełnomocnik rektora Wydz. Gospodarki Narodowej ds. studiów wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich – 2002 r. Rozwija szkołę naukową marketingu. Udział w realizacji 15. programów naukowo-badawczych; udział w realizacji opracowań dla praktyki gospodarczej (m.in. dla urzędów miejskich Wrocławia i Wałbrzycha); aktywny udział w licznych konferencjach naukowych; kier. Podyplomowego Studium Marketingu 1993–1997; kier. zaocznego studium doktoranckiego – II edycja. Autorka, bądź współautorka sześciu publikacji zwartych oraz 91. artykułów. Nagroda indywidualna za działalność naukową i dydaktyczną Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.