Skliński Ryszard ur. w 1939 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Urządzeń Elektroenergetycznych; w Zakładzie Urządzeń Elektroenergetycznych Instytutu Energoelektryki PWr.; dr n. t. w zakresie elektroenergetyki – 1977 r.; prac. naukowo-dydaktyczny Politechniki Białostockiej od 1979 r.; dr hab. – 2003 r.; prof. Politechniki Białostockiej; prorektor ds. studenckich w zakresie studiów i programów nauczania – 1979 r.; z-ca dyr.a Instytutu Elektrotechniki ds. studenckich (prodziekan) 1981–1983; z-ca kier. Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego 1979–1981; kier. tego Zakładu od roku 1981 r. Zajmuje się urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, w szczególności uziemieniami i bezpieczeństwem elektrycznym. Czł. Komitetu Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi 1984–1994. Autor 59 publikacji i książek z tego zakresu. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi za pracę dydaktyczną – 1986 r. oraz Złota Odznaka Honorowa SEP – 1997 r.