Gospodarowicz Andrzej ur. w 1945 r. w Łosicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1968 r.; dr – 1976 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. – 1992 r.; dziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki 1990–1996; czł. Senatu AE od 1990 r.; kier. Katedry Zarządzania Bankiem od 1999 r.; kier. Dziennego Studium Doktoranckiego; prorektor ds. nauki od 2005 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego do 1976 r.; czł. Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania od 1978 r.; czł. Stowarzyszenia Finansów i Bankowości od 2004. Profesor rozwija szkołę naukową zastosowań metod ilościowych i komputerowych w bankowości oraz w zarządzaniu bankiem. Wypromował 11 dr. Autor 152 publikacji, 16 książek. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1997 r. Szerzej o nim: Kto jest kim w Polsce? Wyd. Polskiej Agencji Informacyjnej SA, Warszawa 2001.