Sroczyński Ryszard ur. w 1922 r. w Rajgrodzie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. 1946–1951; dr n. t. – 1959 r.; dr hab. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1980 r.; nauczyciel akademicki na PWr – 1951 r.; wybitny specjalista z zakresu materiałów magnetycznych twardych; zatrudniony na stałe w IEl OW; współtwórca szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia. Twórca kierunku naukowo–dydaktycznego w Instytucie Historii Architektury, Nauki i Techniki PWr. Nauczyciel akademicki, humanista z przekonania. W IEL OW utworzył pracownię materiałów magnetycznych twardych. Stał się w tym zakresie wybitnym specjalistą nie tylko w kraju, ale także za granicą. Liczne osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne – za nie otrzymał tytuł Twórcy Nowej Techniki. Czł. hon. WTN i jego wieloletni prezes. Autor książki: Rozwój eksperymentu, pojęć i teorii magnetycznych, wydana przez Ossolineum. Odznaczenia państwowe i resortowe m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka Honorowa SEP i NOT.