Sulima Tadeusz Jan ur. w 1919 r. w Miechowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: uczestnik kampanii wrześniowej, ciężko ranny w walkach w obronie Warszawy; czł. ZWZ i AK; więzień Oświęcimia; Gross-Rosen; Sachsenhausen i Buchenwaldu. Absolwent PWr. 1945–1950; praca w Katedrze Wysokich Napięć od 1947 r. oraz w IEl OW od 1950 r.; dr n. t. – 1962 r.; dr hab. – 1971 r.; prof. nadzw. – 1979 r.; działalność naukowa dotyczy głównie problematyki tworzyw sztucznych do zastosowań elektrotechnicznych. Współtwórca szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia. Autor kilkudziesięciu publikacji i wielu prac aplikacyjnych dla przemysłu. Promotor dr. Ekspert i delegat Polski w licznych organizacjach międzynarodowych zajmujących się problematyką izolacji elektrycznej z tworzyw sztucznych. Czł. i działacz SEP od początku organizacji na Dolnym Śl. Kawaler wielu odznaczeń państwowych, kombatanckich, resortowych i regionalnych. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż AK; Medal Wojska Polskiego; Srebrny Krzyż Zasługi; Krzyże: Partyzancki i Oświęcimski; Medal za Warszawę; Medal KEN.