Szmorliński Zbigniew ur. w 1930 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1955 r.; dr n. t. – 1962 r.; doc. – 1971 r.; asystent w IEl OW 1951–1952; w Katedrze Maszyn Elektrycznych PWr. od 1953 r.; doc. w Instytucie Układów Elektromaszynowych od 1971 r.; z-ca dyr. Instytutu ds. badań i współpracy z przemysłem 1969–1979; dyr. Instytutu 1979–1987; kier. Zakładu Badań Maszyn Elektrycznych 1968–1971; kier. seminarium naukowego Modelowanie Układów Elektromechanicznych 1977–1982; kier. Zespołu Przemiennikowych Układów Elektromaszynowych 1984–1990; zainteresowania naukowe: metody badania maszyn elektrycznych, modelowanie układów przewietrzeniowych i cieplnych; kier. zespołem zajmującym się modelowaniem matematycznym przekształtnikowych układów napędowych; prekursor wprowadzania komputerowych technik obliczeniowych do modelowania i badania maszyn i napędów elektrycznych oraz tworzenia odpowiedniej bazy laboratoryjnej w Instytucie. Autor kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych oraz dwóch skryptów dydaktycznych. Promotor pięciu dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1973 r.; Medal KEN – 1980 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1988 r. Wyróżniony wieloma nagrodami rektora PWr.