Wańkowicz Jacek Gracjan ur. w 1949 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1973 r.; asystent, st. asystent, adiunkt PWr. 1973–1984; dr n. t. – 1981 r.; praca w przemyśle; nauczyciel akademicki w Nigerii 1984–1987; adiunkt na Wydz. Elektrycznym PWr. 1988–1996; dr hab. – 1996 r. Autor 70. publikacji i dwóch patentów; dyr. nacz. Instytutu Energetyki w Warszawie – 1997 r. (zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na to stanowisko); Rada Naukowa Instytutu Energetyki przedłużyła mu nominację na drugą kadencję. Zaangażowany szczególnie w dziedzinie wytrzymałości powierzchniowej i mechanicznej oraz w problematyce niezawodności wysokonapięciowych izolatorów elektroenergetycznych. Czł. Rady Nadzorczej konsorcjum elektrowni Bełchatów–Opole–Turów oraz przewodniczący Rady Nadzorczej ZAPEL SA w Boguchwale. Czł. SEP od 1982 r. oraz wielu międzynarodowych i krajowych organizacji zajmujących się problemami energetyki (IEC, CIGRE, WEC, PKWSE).