Wilczyński Artur ur. w 1947 r. we Włocławku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. – 1971 r.; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. n. e. – 1991 r.; asystent stażysta 1971–1972; asystent 1972–1974; st. asystent 1974–1977; adiunkt 1977–1998; prof. nadzw. od 1998 r.; kier. pracowni w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych 1993–2001; zajmuje się badaniami w zakresie modelowania i prognozowania obciążeń elektrycznych, jakości energii elektrycznej, projektowania i funkcjonowania systemów taryfowych, rozwoju mechanizmów i struktur rynkowych w elektroenergetyce, rozwijania strategii marketingowych w elektroenergetyce, ekonomiki przemysłu; czł. WTN od 1998 r.; IEEE od 1999 r. Wypromował dr. Autor lub współautor 108 publikacji, w tym dwóch książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.