Kiełczewski Stanisław ur. w 1930 r. w Ławreniszkach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia WSE – 1955 r.; UWr Wydz. Prawa – 1962 r.; asystent – 1953 r.; adiunkt – 1958 r.; dr – 1964 r.; dr hab. – 1984 r.; prof. – 1990 r.; prof. zw. – 1995 r.; studia i staże zagraniczne: Berkeley USA – 1990 r.; Bocconi Mediolan – 1991 r.; Lund – 1993 r.; Webster Genewa – 1996 r.; Sankt Petersburg i Moskwa – 1967 r. i 2002 r.; kier. Katedry Zarządzania Strategicznego AE 1990–2002; doradca Zarządu Regionu Dolnośląskiego „S” 1980–1981 r.; delegat Zarządu Regionalnego na I Krajowy Zjazd „S”; doradca woj. wrocławskiego 1989–1990; doradca Prezesa Banku Zachodniego 1994–1999; czł. rad nadzorczych firm krajowych i zagranicznych 1996–2002. Od „zawsze” bezpartyjny. Czł. (i sekretarz oddz. wrocławskiego) PTE 1964–1968. Twórca polskiej szkoły: Strategie rozwojowe władz publicznych i organizacji gospodarczych opracowywane i monitorowane w logice Quality of Life (Jakości życia) i respektujące zasadę kompatybilności ich celów rozwojowych. Wypromował dziewięciu dr., pięciu prof. i ok. 1500 mgr. Autor ok. 150 publikacji i sześciu książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1973, r.; Polonia Restituta – 1987 r.; Złota Odznaka ZNP – 1973 r.