Winkler Jerzy Stanisław ur. w 1919 r. w Zamościu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: student PW 1937–1939; półdyplom – VI 1939 r.; przymusowy robotnik w Niemczech (w fabryce samolotów w Freilassing k. Salzburga) od 1944 r.; studia z wyróżnieniem na Politechnice w Hanowerze (dyplomant prof. H. Scheringa) 1945–1947; praca zawodowa w M-5 we Wrocławiu oraz w IEl OW – 1948 r.; staże zagraniczne w b. Czechosłowacji i w ZSRR; praca badawcza w IEl OW, łącząc ją z działalnością dydaktyczną na rzecz Wydz. Elektrycznego PWr. – 1956 r.; doktorat u prof. A. Kordeckiego – 1963 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; wybitny kontynuator szkół naukowych prof. J. I. Skowrońskiego i prof. A. Kordeckiego w spec.: wysokonapięciowa izolacja z żywic lanych dla maszyn elektrycznych i Izolacja kompozytowa dla linii napowietrznych. Czł. SEP od 1948 r.; wiceprezes Oddz. Wrocławskiego 1953/54; czł. WTN; IEC; CIGRE. Autor ok. 100 publikacji. Odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami.