Wróblewski Zbigniew Jan ur. w 1945 r. w Pińczowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1968 r.; prac. naukowo-dydaktyczny Instytutu Energoelektryki PWr., w którym uzyskał stopnie: dr – 1976 r. i dr hab. – 1989 r. oraz stanowisko prof. nadzw. – 1993 r.; zajmuje się metodologią badań i oceny własności urządzeń i aparatów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem łączników próżniowych i zagadnień niezawodnościowych; kier. Zespołu Laboratoriów Naukowych i Dydaktycznych Urządzeń Elektroenergetycznych i Energoelektroniki 1976–1983; prodziekanem ds. nauczania i studiów dziennych 1990–1996; dziekanem Wydz. Elektrycznego 1996–1999; czł. Senatu PWr. 1996–1999; kier. Zakładu Elektroenergetyki Przemysłowej od 1995 r.; zreformował system kształcenia na Wydz. i uruchomił nowy kierunek studiów: automatyka i robotyka; czł.: International Council on Large Electric System (CIGRE); Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE); Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS); Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz Izby Rzeczoznawców SEP. Autor ponad 120 publikacji i ponad 100 opracowań i ekspertyz naukowo-technicznych. Promotor sześciu dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.; Złota Odznaka PWr. – 1984 r.; Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia – 1987 r.; Srebrna – 1985 r. oraz Złota Odznaka Honorowa SEP – 1994 r.; Srebrna Odznaka Honorową NOT – 1995 r. Nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3); Senatu PWr. (1); rektora PWr. (24) oraz dziekana Wydz. Elektrycznego.