Turko Ludwik ur. w 1944 r. w Akmolinsku (ZSRR, obecnie Kazachstan). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia UŁ – 1961 r.; dr – 1970 r.; hab. UWr – 1979 r.; specj. naukowa - fizyka teoretyczna cząstek elementarnych, oddziaływania przy wysokich energiach, struktura fazowa materii hadronowej; współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Francji; obecnie prof. UWr; wicedyr. Instytutu Fizyki Teoretycznej. Wypromował trzech dr., w tym jeden prof. i dr hab. Autor 35. artykułów. Czł. Państwowej Rady Atomistyki 1996–2002; Zespołu Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej 1997–2001. Związek „Solidarność” 1980–1990; przewodniczący organizacji na UWr; internowany i więziony w okresie stanu wojennego; poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności 1991–1997; sędzia Trybunału Stanu 1997–2001; aktywność dziennikarska, przede wszystkim w zakresie publicystyki politycznej i społecznej: ok 200. artykułow na tematy naukowo-polityczno-społeczne. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWr oraz czł. Zarządu Niemiecko-Polskiego Towarzystwa UWr. Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. akademickich i naukowych. Oznaczenia i nagrody: nagroda naukowa III Wydz. PAN; nagroda organizacyjna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; Medal KEN.