Kaszowska Barbara ur. w 1956 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: matura – 1974 r.; mgr inż. el. na Wydz. Elektrycznym PWr. –1979 r.; studia doktoranckie 1979–1983; dr n. t. na Wydz. Elektrycznym PWr. za rozprawę z zakresu planowania rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej – 1983 r.; samodzielny matematyk – programista w Instytucie Energoelektryki PWr. 1983–1984; pracuje w Katedrze Elektroenergetyki (obecnie Instytut Elektroenergetyki) Politechniki Opolskiej – 1984 r.; dr hab. n. t. w zakresie elektrotechniki - elektroenergetyki na Wydz. Elektrycznym PWr. (Planowanie rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej w warunkach urynkowienia elektroenergetyki) – 2002 r.; prof. Politechniki Opolskiej od 2002 r.; kier. Zakładem Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych; udział w realizacji prac badawczych i wdrożeniowych finansowanych przez KBN, instytucje energetyki zawodowej i zakłady przemysłowe. Dotyczyły one systemów informatycznych dla potrzeb elektroenergetyki, metodologii planowania rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, prognozowania obciążeń węzłowych, planowania pracy sieci 110 kV i średniego napięcia, gospodarki mocą bierną. Wygrała konkurs na realizację tematu z zakresu oszczędności energii w ramach programu Leonardo da Vinci Unii Europejskiej – 2002 r.