Nawrocki Zdzisław ur. w 1942 r. w Kościanie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1967 r.; dr n. t. – 1973 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. PWr. – 1996 r.; asystent – 1967 r.; adiunkt – 1973 r.; prof. PWr. – 1996 r.; kier. Zakładu Przyrządów i Systemów Pomiarowych od 1993 r.; prodziekan 1990–1996; kontynuator szkoły naukowej Metrologia elektryczna; gł. zainteresowania to systemy analogowe i cyfrowe w elektrycznych pomiarach precyzyjnych i technicznych. Czł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Autor 52 publikacji w czas. naukowych, naukowo–technicznych. Współautor skryptu Laboratorium techniki pomiarów wielkości elektrycznych, monografii Problemy porównywania prądów stałych oraz prądów przemiennych o krotnych wartościach. Wypromował dwóch dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi. Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.