Skopec Adam Lesław ur. w 1931 r. w Stanisławowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: laureat II Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej – 1950 r.; absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1956 r. oraz Wydz. Mat-Fiz-Chem. UWr – 1959 r.; dr n. t. Wydz. Elektrycznego – 1963 r.; dr hab. – 1993 r.; nauczyciel akademicki na Wydz. Elektrycznym od 1955 r.: mł. asystent, asystent, st. asystent, adiunkt; doc. – 1968 r.; prof. PWr. – 1994 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 60. lat; WTN od 1979 r.; Komitetu Elektrotechniki Teoretycznej PAN od 1994 r. Emeryturę w 2001 r., ale nadal pracuje. Wypromował siedmiu dr. Autor ponad 70 publikacji, w tym z tzw. listy filadelfijskiej. Współautor trzech skryptów z zagadnień podstawowych dla Wydz. Elektrycznego. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka PWr.; Medal KEN.