Strahl Danuta ur. w 1945 r. w Zbarażu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr mat. – 1970 r.; dr n. e. – 1974 r.; dr hab. – 1980 r.; prof. – 1991 r.; asystent 1970–1974; adiunkt 1974–1981; doc. 1981–1991; prof. nadzw. 1991–1996; prof. zw. od 1996 r.; kier. Katedry Gospodarki Regionalnej od 1981 r.; dziekan Wydz. Gospodarki Regionalnej i Turystyki z siedzibą w Jeleniej Górze AE (3 kadencje) 1982–1990 i 1993–1996; czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1996–1999; przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2001–2002; czł. Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2002; Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN od 1992 r. (cztery kadencje). Rozwija szkołę naukową zajmującą się metodami ilościowymi w gospodarce regionalnej. Wypromowała sześciu dr. n. e., wśród wychowanków prof. Autorka ok. 200. publikacji, pięciu książek (do 2003 r.), w tym trzech - jako współautorka lub red. naukowy. Oznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Krzyż Kawalerski O.O.P.