Patrzałek Leszek ur. w 1955 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1978 r.; dr n. e. – 1987 r.; dr hab. – 1996 r.; prof. AE we Wrocławiu od 1998 r.; rozwija szkołę naukową pn. polityka ekonomiczna i regionalna. Wypromował dr. Autor trzech pozycji książkowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego, 106 artykułów naukowych z zakresu polityki regionalnej finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, red. naukowy czterech opracowań zwartych.