Borowiec Jan ur. w 1952 r. w Świebodzinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. ekon. – 1983 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. – 2002 r.; prof. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych AE we Wrocławiu od 2002 r. Profesor rozwija szkołę naukową pn. polityka ekonomiczna i regionalna. Wypromował dwóch dr. n. e. Autor 77 publikacji, ośmiu książek, w tym sześć jako współautor.