Marak Janusz ur. w 1941 r., w Jezierzanach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent WSE we Wrocławiu Wydz. Ekonomiki Przedsiębiorstwa; mgr – 1967 r.; dr n. ekon. – 1977 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. AE we Wrocławiu od 1998 r.; kier. Katedry Strategii Marketingowej AE we Wrocławiu od 1999 r.; kier. Studiów Doktoranckich Zaocznych na Wydz. Gospodarki Narodowej 1998–1999; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu 1999–2001; prof. nadzw. i kier. Zakładu Ekonomicznych Podstaw Turystyki i Rekreacji AWF we Wrocławiu od 2002 r.; prof. WSH we Wrocławiu od 1997 r. i prorektor od 2002 r.; prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 2000–2001; przedstawiciel pomocniczych pracowników nauki w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1981–1984; rozwija szkołę naukową marketingu. Wypromował dr. Autor 80 publikacji, w tym 10 autorskich i współautorskich książek. Odznaczenia: Medal Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „PLUS RATIO QUAM VIS”; Srebrny Krzyż Zasługi; Medal KEN. Szerzej o nim: w Who is who w Polsce, wydanie 2002 r.