Sachse Krzysztof Zdzisław ur. w 1942 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr hab. inż.; prof. PWr. Studia w Politechnice Gdańskiej na Wydz. Łączności, specj. Radiotechnika – 1965 r.; konstruktor w PP Morska Obsługa Radiowa Statków w Gdyni; PWr.: dr n. t. – 1974 r.; dr hab. – 1991 r. i prof. nadzw. PWr. – 1995 r.; kier. Zakładu Teorii i Techniki Mikrofalowej w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki od 1977 r.; obecnie Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki; czł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; Sekcji Mikrofal przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Komitetu Naukowego Int. Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON); recenzent prac zgłaszanych na konferencje mikrofalowe MIKON i European Microwave Conference oraz kilku książek omawiających zagadnienia techniki mikrofalowej. W pracy naukowej zajmuje się analizą wielowarstwowych i wieloprzewodowych paskowych linii transmisyjnych oraz projektowaniem mikrofalowych układów scalonych do zastosowań w urządzeniach i systemach telekomunikacyjnych, w tym w technice antenowej. Wyniki badań opublikował w postaci wielu artykułów w liczących się czas. naukowych (11) i materiałach konferencji kraj. i zagr. (78). Prowadzi wykłady, projekt i laboratorium do przedmiotu ‘Technika mikrofalowa’ dla studentów specjalności Telekomunikacja i Systemy Telekomunikacyjne oraz ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Instytutu Techniki Mikrosystemów i Elektroniki Optycznej, specjalności Optoelektronika i Mikrosystemy. Wypromował dr. n. t., w niedługim czasie wypromuje trzech dr. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Srebrna i Złota Odznaka PWr. Wyróżniony wieloma nagrodami J.M. Rektora PWr., Dziekana Wydz. Elektroniki i Dyrektora Instytutu za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, współpracy z przemysłem, dydaktyczno–wychowawczej i organizacyjnej, a także nagrodami w czterech konkursach PTETiS na najlepsze prace naukowe.