Wilk Kazimiera ur. w 1948 r. w Cykowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1971 r.; dr n. e. – 1980 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. AE we Wrocławiu – 1996 r.; czł. Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich od 1997 r.; prof. Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej AE we Wrocławiu; prof. WSB we Wrocławiu; rozwija szkołę naukową pn. polityka ekonomiczna i regionalna. Wypromowała czterech dr. n. e. Autorka ok. 80 publikacji, współautorka dwóch książek, autorka rozdz. w sześciu książkach. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej.