Gableta Małgorzata ur. w Paniówkach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1977 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. n. ekon. – 2004 r.; kier. Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych od 1996 r.; czł. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 1990–2003; czł. Głównej Rady Naukowej TNOiK w Warszawie (wiceprzewodnicząca 1998–2003, przewodnicząca od 2003 r.); czł. American Biographical Institute od 2001 r.; wiceprezes Zarządu Oddziału TNOiK we Wrocławiu 1981–1989. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromowała czterech dr. Autorka 140 publikacji, w tym pięć książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1986 r.; Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia – 1987 r. Pozycja biograficzna: „Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 69–70.