Bęben Janusz ur. w 1948 r. w Błażowej. Stopnie i tytuły naukowe: mgr fiz. – 1973 r.; dr n.fiz. – 1982 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. UWr. – 2004 r. Autor lub współautor 32 publikacji.